Styret for Askim Soroptimistklubb 2020-2021

President:                     Mette Røen Homstvedt

Visepresident:              Runa Synnøve Johansen

Sekretær:                      Grete Elvenes       

Kasserer:                       Anne Christine Myhre

Styremedlem:              Greta af Geijerstam Hekneby     

Suppleant til styret:   Elisabeth Key Kristiansen

Nettansvarlig:              Anne Sofie Stokstad Nilsen

 

Delegater og suppleanter til R&L-møtet:

Delegat: Mette Røen Homstvedt
Delegat: Runa Synnøve Johansen
Suppleant: Grete Elvenes
Suppleant: Anne Christine Myhre