Styret for Askim Soroptimistklubb 2017-2018

President:                     Marit Ingberg Østbye

Visepresident:               Astri Myhrvang 

Sekretær:                     Liv Halstvedt       

Kasserer:                      Kari Weel Fransson

Styremedlem:               Torill Jahren       

Suppleant til styret:      Grethe Tennefoss

Nettansvarlig:               Kari Weel Fransson

 

Delegater og suppleanter til R&L-møtet:

Delegat: Astri Myhrvang
Delegat: Torill Jahren
Suppleant: Mette Røen Homstvedt
Suppleant: Grete Elvenes