Styret for Askim Soroptimistklubb 2018-2019

President:                     Torill Jahren

Visepresident:               Marit Ingberg Østbye

Sekretær:                     Grete Elvenes       

Kasserer:                      Kari Weel Fransson

Styremedlem:               Kjersti Skrindebakke       

Suppleant til styret:      Grethe Tennefoss

Nettansvarlig:               Anne Sofie Stokstad Nilsen

 

Delegater og suppleanter til R&L-møtet:

Delegat: Grete Elvenes
Delegat: Torill Jahren
Suppleant: Kjersti Skrindebakke
Suppleant: Anne Sofie Stokstad Nilsen