Styringshåndbok

Styringshåndboken vår er et godt verktøy til aktiv bruk i klubbens arbeid. Her finner man det meste av det som er viktig for å administrere klubben, (oppdatert september 2020)

Du kan laste ned her.