Styringshåndbok

Styringshåndboka vår et et godt styringsverktøy. Her finner man det meste av det som er viktig for å administrere vår klubb. De siste tilføyelsene i den reviderte utgaven fra 2012, kom i april 2015.

Du kan laste ned her.