Ny i Askim - vårt nye prosjekt

Ny i Askim? Et tilbud for alle som kommer som innflyttere til Askim og som ønsker rettledning til aktiviteter, nettverk, kulturtilbud m.m. Hver mandag ettermiddag i Parkveien 1

Ildsjelen bak "Ny i Askim" er Rosa da Silva, en av Askims mest aktive og dedikerte frivillige. Hun har tidligere mottatt Askims frivillighetspris.

Med "Ny i Askim" ønsker Rosa å hjelpe mennesker ut av ensomhet og isolasjon.

Denne møteplassen skaper relasjoner og nettverk.

 

Askim Soroptimistklubb har for dette året inngått et samarbeid med da Silva - der både økonomisk støtte og frivillig bistand vil være en del av vårt engasjement.