Distriktsmøte 2018

Distriktsmøte for Distrikt Øst 1 ble arrangert av Askim Soroptimistklubb mandag 8. oktober på Askim Videregående skole - en interessant og hyggelig kveld.

Tilstede var nærmere 80 medlemmer fra hhv. Follo, Moss, Rygge, Fredrikstad, Borge, Sarpsborg, Halden, Oslo og Askim.

Temaet denne gangen var "Kunnskap skaper bevissthet"!

Kveldens hovedinnlegg var ved Riksadvokat Tor-Aksel Busch - "Påtalemyndigheten. Roller, ansvar og utfordringer - og noen betraktninger om vår tid".

Kveldens musikalske innslag var ved koret Aquarius - vokalensemble fra Indre Østfold under ledelse av André Bongard.

Det ble også holdt innlegg av Erica Gyllensvärd, fagleder ved Indre Østfold Krisesenter. Inntektene fra kveldens loddsalg gikk uavkortet til Indre Østfold krisesenter - hele 10.000 kroner.

Kantinen ved Askim Videregående skole stod for bevertningen - nydelig viltgryte med påfølgende kaffe og kringle. 
Det ble tid til litt sosial hygge ved bordene og Unionspresident Bente Lene Christensen holdt et kort innlegg om viktigheten av rekruttering - målet er 20% økning.

Distriktskontakt Kari Fischaa Nilsson takket på vegne av klubbene.

Fra Askim Soroptimistklubb møtte 19 medlemmer. Vi takker for oppmøtet og ser fram til vi sees igjen.