Distriktsmøte 2015. FOLLO

Distrikt ØST 1, ble delt i to.

Etter delingen, høsten 2015 har Østfold og Follo fått et eget distrikt. Der finner vi klubbene Askim, Borge, Halden, Fredrikstad, Moss, Rygge og Sarpsborg. Follo valgte å følge med Østfold delegasjonen.