Møteprogram 2018 - 2019

Møteprogrammet for Askim Soroptimistklubb i 2018-19 finner du her i pdf. format